โปรแกรมทัวร์จีน

SHANGHAI SUZHOU 5D2N

SMD-CNPVG01-CZ

ราคาเริ่มต้น 7,777.-

เดินทาง : พ.ย. 62 - มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 6,996.-

เดินทาง : ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 6,996.-

เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 9,999.-

เดินทาง : พ.ย - ธ.ค. 62
 

ราคาเริ่มต้น 8,999.-

เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 15,999.-

เดินทาง : พ.ค. - พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 15,999.-

เดินทาง : พฤศจิกายน 2562

ราคาเริ่มต้น 13,999.-

เดินทาง : ต.ค. 62 - มี.ค. 63
 

ราคาเริ่มต้น 12,999.-

เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 19,999.-

เดินทาง : ธ.ค. 62 - ก.พ. 63

ราคาเริ่มต้น 19,999.-

เดินทาง : พ.ค. - ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น 19,999.-

เดินทาง : มิ.ย. - ธ.ค.62
 

ราคาเริ่มต้น 25,999.-

เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 22,999.-

เดินทาง : ก.ย. - ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น 27,999.-

เดินทาง : ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 25,999.-

เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 62
 

ราคาเริ่มต้น 27,999.-

เดินทาง : ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 29,999.-

เดินทาง : ปีใหม่ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 29,999.-

เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 33,999.-

เดินทาง : ปีใหม่ธันวาคม 2562
 

Smile Mint Day Travel CO.,LTD.

199/87 หมู่บ้าน เอเบส เนเชอรัล วิลล์ ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเพพ 10510
199/87 ABEST Natural Vill Village, Soi Romklao11, Sansab, Minburi, Bangkok 10510