โปรเเกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ 

­­­­

(PKG ตั๋ว+เรือ)SUPERB GENTING

SBHZ-CRUISESINMLC-SL ตั๋ว+เรือ

Open

ราคาเริ่มต้น 9,999.-

เดินทาง : สิงหาคม 2562 - มีนาคม 2563

(PKG ตั๋ว+เรือ )SUPERB GENTING

SBHZ-CRUISESINKUL-SL ตั๋ว+เรือ

Open

ราคาเริ่มต้น 10,999.-

เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2563
 

(ทัวร์) SUPERB GENTING DREAM

SBHZ-CRUISESINMLC-SL ตั๋ว+เรือ+ทัวร์

Open

ราคาเริ่มต้น 12,999.-

เดินทาง : ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

(ทัวร์ )SUPERB GENTING DREAM

SBHZ-CRUISESINKUL-SL ตั๋ว+เรือ+ทัวร์

Open

ราคาเริ่มต้น 13,999.-

เดินทาง : มกราคม 2562 - เมษายน 2563
 

CRUISE GENTING DREAM 3D

SBHZ-SINMLC ตั๋ว+เรือ+รถ+ไกด์+ทัวร์

Open

ราคาเริ่มต้น 12,999.-

เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2562

CRUISE GENTING DREAM 4D

SBHZ-SINMLC ตั๋ว+เรือ+รถ+ไกด์+ทัวร์

Open

ราคาเริ่มต้น 14,499.-

เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2562
 

Smile Mint Day Travel Co.,LTD.

ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว : 11/09472

199/87 หมู่บ้าน เอเบส เนเชอรัล วิลล์ ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเพพ 10510

199/87 ABEST Natural Ville Village, Soi Romklao11, Sansab, Minburi, Bangkok 10510