โปรแกรมทัวร์จอร์แดน

WONDERFUL JORDAN 7D5N

PEARL-JOR-WF7D5N-WY

ราคาเริ่มต้น 49,555.-

เดินทาง : ธันวาคม 62 - เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น 53,900.-

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

LUXURY JORDAN 7DAY 5NIGHT

PEARL-JOR-LJ7D5S-RJ

ราคาเริ่มต้น 65,888.-

เดินทาง : ตุลาคม 62 - เมษายน 63
 

Smile Mint Day Travel CO.,LTD.

199/87 หมู่บ้าน เอเบส เนเชอรัล วิลล์ ซอยร่มเกล้า 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเพพ 10510
199/87 ABEST Natural Vill Village, Soi Romklao11, Sansab, Minburi, Bangkok 10510